103
Dala’il al-Khairat (“Panduan Rahmat”)
Maroko, abad 12/18 Kertas dengan tinta, pigmen opak, dan emas, 25,7 x 19 cm, Kolekasi al-Sabah, Dar al-Athar al-Islamiyyah, Kuwait,
Halaman ini hanya tersedia di Seluler dan tablet.