78
نشان دهنده قبله و قطب نما
ساخته شده توسط پتروس بارونیون، معروف به پترو بارون استانبول، مورخ ١١٥١هـ/١٧٣٨-١٧٣٩م چوب نقاشی شده و لاکی، حکاکی های مسی دستی روی کاغذ، قطر ٣٠ سانتی متر موزیم هنرهای اسلامی، قاهره
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.