70
سلطان بن فهد
"سرزمین مقدس" (۲۰۲۳) نصب رسانه های ترکیبی، اشیاء یافت شده، ابعاد متغیر به سفارش بنیاد دیریه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.