68
بریک لب
"اقامتگاه زائران هوایی" ١٩٥٨ (٢٠٢٣) فولاد، قطعات ساختمان احیا شده، کانکریت پیش ساخته، ٦,٧ × ٢١,٦ × ۴,٨ متر، ویدئو پروژکشن به سفارش بنیاد دیریه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.