100
پردهٔ سیتارا برای دروازه مناره مسجد النبوی
استانبول، احتمالاً ١٢٧٨هـ /١٨٦١م ابریشم، پنبه، نخ های فلزی، ٢٢٥ × ١٧٠ سانتی متر مجتمع ملک عبدالعزیز برای کتابخانه های موقوفه، مدینه، عربستان سعودی
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.