30
Manuskrip Al-Qur’an volume tunggal
Mungkin dibuat untuk Baisunghur Mirza bin Shah Rukh atau Ibrahim Sultan bin Shah Rukh Mungkin Herat atau Shiraz, c.820–45/1420–40 372 lembar kertas, masing-masing 81 x 63 cm, dengan tinta, pigmen opak, dan emas, dalam jilidan kulit coklat polos 11 baris tulisan muhaqqaq dan rayhan per halaman, dengan beberapa thuluth Maktabat al-Mushaf al-Sharif, King Abdulaziz Waqf Libraries Assembly, Al-Madinah al-Munawarrah
Halaman ini hanya tersedia di Seluler dan tablet.