95
جفت از شمعدان
استانبول، ٩۴٧هـ/١٥۴٠م مس طلاکاری شده، ارتفاع ٩٣سانتی متر، قطر ۶۹ سانتی متر (حداکثر) کتیبه موقوفه با فداکاری و وقف به حجره پیامبر و روضه پیامبر به تاریخ جمادی الاول ٩۴٧هـ/ سبتمبر ١٥۴٠م مجتمع ملک عبدالعزیز برای کتابخانه های موقوفه، مدینه، عربستان سعودی
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.