94
عادل القريشي
عکس هایی "از سری نگهبانان" (٢٠١٢) سعید آدم عمر، مرحوم شیخ اولیاء (متوفی ۲۰۱۵) نوری محمد احمد علی، شیخ اولیاء عبده علی شیخ (الف) علی بودایا ابراهیم (الف) رنگدانه بر روی دیاسک، هر کدام ۱۱۱ در ۷۴ سانتی متر به سفارش اعلی حضرت شاهزاده فیصل بن سلمان آل سعود، فرماندار مدینه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.