92
عادل القريشي
کلید دوم کعبه (٢٠٢٠) چاپ جوهر افشان پیگمنت روی دیاسک، ٨٠ x ٥٣ سانتی متر
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.