88
سند حج اسکرول
مکه در ده روز آخر شوال ۵۹۴/ ۲۴ اگست تا ۳ سپتامبر ۱۱۹۸ رنگ روی کاغذ (دو ورق)، به طور کلی ١٠۴,٥ × ٣۴,٧ سانتی متر موزیم هنرهای ترکی و اسلامی، استانبولمکه، مورخ ٦٠٨هـ/١٢١١-١٢١٢م رنگ و رنگدانه های مات روی کاغذ، ٩٥,٢ × ۲۴ سانتی متر موزیم هنرهای ترکی و اسلامی، استانبول
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.