84
پرده درب داخلی کعبه
ساخته شده برای سلطان عبدالحمید دوم قاهره، مصر، مورخ ١٣٢١هـ/١٩٠٣–۱۹۰۴م ابریشم، نخ فلزی، پنبه،۲۴۰ × ١٨٠ سانتی متر موزیم هنرهای اسلامی، دوحه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.