74
لين عجلان
"جغرافیای حفاری شده عود" (٢٠٢٣) ساختار سفالی، تراشه های عود و پایه، قطر ٥,٦ متر، صوت به سفارش بنیاد دیریه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.