73
معاذ العوفی
"آخرین تشهد" (٢٠١٧/ ٢٠٢٣) عکس روی ترانسپرنت ها، ٧ صناديق نور، هر کدام ۲ × ۳ متر به سفارش بنیاد دیریه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.