69
شاهپور پویان
"من لامکانم" (٢٠٢٣/٢٠١٧) فایبرگلاس، فولاد و رنگ، ابعاد متغیر به سفارش بنیاد دیریه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.