35
ادریس خان
"هفت بار" (٢٠١٠) ١۴۴ مکعب فولادی، ٣۵ × ٨۴۶ × ٧٩٨ سانتی‌متر با لطف و همکاری این هنرمند و ویکتوریا میرو، گالری لندن
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.