24
يزيد اولاب
"نمازگزاران ساکن در فضایشان ۱-۶ " (١٩٩٨) روغن گیاهی و گرافیت روی کاغذ، هر کدام ۵۸×۴۴ سانتی‌متر ترفیع، روی خط ۱، روی خط ۲، مراقبه ۲، طنین ۱، طنین ۲ (۲۰۰۶) جوهر روی کاغذ، هر کدام ۴٢ × ٣٠ سانتی‌متر با لطف و همکاری گالری سلما فریانی، تونس
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.