18
بخش‌هایی از یک نسخه خطی قرآن
با بخش‌هایی از متن قرآن کریم از سوره ۵ "المائده" تا سوره ۲۹ "العنکبوت"، دوره عباسی قرن چهارم/دهم، ۳۰ برگ پوست، هر کدام ۱۴.۷×۲۱ سانتی‌متر، با طلا، جوهر و رنگدانه‌های مات، در هر صفحه ۵ سطر به خط کوفی؛ مصوت‌ها با نقاط قرمز، حمزه با نقطه‌های سبز و تشدید با نقطه‌های آبی؛ تقسیم بندی آیات با گل‌های رز طلایی و مدال‌های حاشیه ای مشخص شده موزه ملی عربستان سعودی، ریاض
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.