14
قمرالزمان شادين‌
"رودخانه به یاد می‌آورد" (۲۰۲۳) کنف، نخ، برنج، هر واحد ۱۶×۸ متر به سفارش بنیاد دوسالانه درعیه حمایت‌های مضاعف سخاوتمندانه توسط بنیاد هنری سمدانی ارائه شده است.
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.