12
اسطرلاب
ساخته محمد مقیم یزدی برای شاه عباس دوم احتمالاً اصفهان، مورخ ١٠۵٧هـ/١۶۴٧-١۶۴٨م برنجی، قطر۳۷.۸ سانتی‌متر (حداکثر) موزه تاریخ علوم، آکسفورد
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.