102
دلائل الخیرات ("طرزالعمل های برای نعمات")
به روایت محمد امین، با نورپردازی حافظ محمد نوری استانبول، مورخ ١٢١٦هـ/١٨٠١م کاغذ با رنگ، رنگدانه مات و طلا، ٢٣,۴ x ١٦,٧ سانتی متر موزیم هنر های اسلامی، دوحه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.